Beste Tennisvriend(inn)en,

 

Het nieuwe tennisseizoen komt er weer aan en we zijn met bestuur en andere vrijwilligers alweer druk bezig met de voorbereidingen voor alle activiteiten in 2010. Daarbij horen ook bardiensten. Deze zijn sinds 2009 verplicht voor alle seniorleden van de TC Lichtenberg tot en met de leeftijd van 70 jaar.

Wij willen u graag in de gelegenheid stellen zich in te schrijven voor minimaal 2 bardiensten voor het seizoen 2010. Wij verwachten van de competitiespelers dat zij hun bardiensten vervullen tijdens de competitieweekenden. Dus de zaterdagspelers hebben op zondag dienst en de zondagspelers op zaterdag.

Kunt U geen 2e keer tijdens de competitie, kies dan een datum tijdens K5-toernooi, Open Toernooi of clubkampioenschappen.

 

Tot 7 maart 2010 heeft u de gelegenheid om binnen uw eigen planning datums en tijden in te dienen die dan zo veel mogelijk zullen worden gerespecteerd. Vanaf 8 maart 2010 zullen de openstaande bardiensten worden ingepland voor de overgebleven leden.

Indien u meer bardiensten wenst te doen dan de genoemde 2 diensten dan ontvangt u voor iedere extra bardienst een vergoeding. Eenieder die hiertoe bereid is vragen wij dan ook om contact op te nemen met Ruud Sensen (0495-525303) zodat we hiermee een vervangingspool mee kunnen vullen.

Indien u om welke reden dan ook toch niet in staat bent om op een voor u als bardienst geplande dag te komen dan zal een eerstvolgende vrije datum voor u worden ingepland ter vervanging. Bij niet tijdig doorgeven van verhindering mist de vereniging haar noodzakelijke gezelligheid en inkomsten, de kosten ad 15,= voor een vervangende dienst door een collega lid zijn voor rekening van de verzaker.

Tijdens toernooiweken zullen de diverse toernooicommissies mede invulling geven aan bezetting van de diensten.

 

Bent u bereid om als weekdiensthouder uw bijdrage te leveren meld u zich dan ook bij Ruud Sensen want ook hier zijn nog mensen nodig.

 

Wij hopen dat u samen met ons weer een mooi tennisseizoen gaat beleven.

 

Bestuur TC Lichtenberg.

 

 

Raadplegen van de bardienstkalender kan op onze website www.tclichtenberg.nl. Om te kijken welke data nog vrij zijn klikt u op "paviljoen" en daarna klikt u op "bardienst" . Hier ziet u een overzicht van de bardiensten. Noteer een of meerdere data waar u bereid bent bardienst te draaien. Het liefst data in de komende 6 weken. (Later mag natuurlijk ook). Sluit het bestand en klik nu op "contact". Bij het item "betreffende" maakt u de keuze "paviljoen". In het veld "vraag/opmerkingen' typt u de datum/data dat u bardienst wilt doen. Tenslotte klikt u op "versturen". Deze mail wordt dan verstuurd naar Ruud Sensen. Nadat de bardienst(en) is/zijn verwerkt krijgt u hiervan een bevestiging.