Geschiedenis TC Lichtenberg

In 1954 besloot de leiding van het Bisschoppelijk College om nieuwe tennisbanen te gaan bouwen bij de IJzerenmanweg. Aangezien men slechte ervaringen had met afrasteringen - 'de baldadige jeugd knipte die telkens door' - werd besloten het geheel af te sluiten met een gracht. Achter deze gracht en de wal werden de banen in een kom gelegd waarvan de zijden leunen tegen een muur van Nievelsteinerstein. De grond die werd afgegraven werd gereserveerd voor het later te bouwen openluchttheater. Er werden in de kom vijf banen aangelegd. In de kroniek 30 jaar Bisschoppelijk College lezen we:
18 april 1956:
'Zonder uiterlijk vertoon zijn vandaag twee van de vijf tennisbanen in gebruik genomen: een imposant project, deze vijf evenwijdige gravelbanen, omsloten door een omlijsting in natuursteen, waarboven het nog jonge groen al aardig komt uitbotten. het geheel ligt namelijk in een diepte, zodat de mogelijkheid bestaat het speelveld kunstmatig vochtig te houden vanuit een beek die ook het zwembad van water voorziet.'

In een latere fase werd ook nog de kapel gebouwd (links achter aan het pad, nu niet meer in gebruik).  Het openluchttheater werd in 1961 al in gebruik genomen en in 1963 officieel geopend. Het theater dat aan 2400 toeschouwers plaats bood was geen lang leven beschoren. Al in 1973 constateerde men dat er zoveel gebreken waren dat het voor sloop in aanmerking kwam. 
Een gedenksteen met onderstaande tekst zou volgens het toenmalige blad 'Op de Keper' niet misstaan:
'Hier stond eens het openluchttheater De Lichtenberg.
Een tempel van cultuur lieten we zonder erg,
Verworden tot een bouwval op deze berg'


Een bijzondere plek dus waar wij tennissen. Een ambitieus sportcomplex - zwembad en tennisbanen - gecombineerd met een cultuurtempel werden gebouwd om jonge mensen zoveel mogelijk noodzakelijk geachte ontspanning te bieden. De tijd besliste anders. De prachtige tennisbanen waarvan wij de gelukkige gebruikers zijn, startblokken en kleedhokjes van het zwembad en de ontluisterde resten van het openluchttheater zijn de overblijfselen van een project dat beoogde meer te zijn dan alleen maar een sportcomplex. 
Een unieke plaats waar we gepast trots op zijn.