Nieuws

28-Jan-2021: 20:00 uur (online) Algemene ledenvergadering

Zie je email voor uitnodiging via Teams link.

Husseltennis 4-Aug / 18-Aug / 1-Sep


Dinsdag om de 2 weken: aanvang 19:30 uur, 3 rondes tennis van 45min. OK als je maar 1 of 2 rondes tijd hebt.
Schrijf je naam bij op deze link zodat je kan zien wie er komt.

2020: Tennis met introduce(e)s

Onze banen zijn toegankelijk voor leden danwel degenen, die door hen zijn geintroduceerd. Introductiegeld 5 euro dient voor aanvang voldaan te zijn middels de zelfbedieningskassa in het clubhuis. Personen die hier niet aan voldoen, krijgen een factuur voor de jaarcontributie. In het geval van ex-leden vanaf het jaar van opzegging.

Di 21-Jul-2020: Feestelijke ingebruiktname CUP (Consumptie Uitgifte Punt)


Op 3 juli is onze CUP stilletjes in gebruik genomen, we willen dit op dinsdag 21-juli nog wat feestelijker doen:

3-Juli-2020: CUP (Consumptie Uitgifte Punt) open

Toegang met dezelfde sleutel als de poort. Dranken afrekenen (alleen) met pinpas bij het tablet.

2019: AVG

Zie dit document in downloads over leden info en privacy.

Zo 9-Jul 2017: Park update & contributie

TC Lichtenberg tennispark

Ons tennispark is sinds kort in handen van HQ, zie http://www.hqweert.nl/ Zowel tennis (6 banen + clubhuis) als petangue blijven op het park, en er zijn renovatieplannen:

Na de vakantie gaan we de ontwikkelingen in meer detail toelichten. Contributie voor de 2e helft van 2017 wordt binnenkort in rekening gebracht.

14-Jan 2017: Winter

sneeuw

Zelfs met sneeuw liggen de banen er mooi bij.